Helča

K józe jsem se dostala skrze osobní zdravotní problémy. Dlouho jsme byla žákem, postupem času jsem zkusila, na popud přátel, vést i své lekce. Hodiny měly úspěch a mě naplňovalo to, že můžu lidem pomoci, ukázat jim, jak se svým tělem zacházet tak, aby bylo zdravé a aby se mysl cítila dobře. Jóga je pro mě cesta, která mi otevřela v mnoha směrech oči.

Jak vede lekce:

Mé hodiny se snažím vést tak, aby všichni žáci pochopili správné provedení pozice. Snažím se účastníkům lekce pomáhat nejenom srozumitelným vedením, ale i případným doupravením a pomocí do pozic. Při mých lekcích panuje veselá a odlehčená atmosféra. Na konec každé hodiny nechávám příjemnou relaxaci (vedenou či nevedenou), někdy s hudbou, jindy s masáží. Dle nálady 🙂

Kurzy a certifikáty:

  • FISAF Jóga Basic,
  • FISAF Specializovaný kurz – technika jógových pozic a upravování pozic,
  • FISAF Specializovaný kurz – Ashtanga jóga
  • Kurz Iyengar jógy – Patanjali jóga s Tomášem Szepe
  • Učitelský kurz Yoga Anatomy – Jógovna
  • Workshop s Nancy Gilgoff, Workshopy s Ajay Bobade

Několik otázek pro Helču:

Co tě na svých lekcích s žáky nejvíce naplňuje: Mám moc velkou radost, když vidím u svých žádků progres, jak se každou hodinu zlepšuje nejenom jejich fyzická kondice, ale že mají z hodiny i radost, usmívají se, svěřují se s tím, jak se jim něco povedlo lépe než minule, nebo jak jim jóga pomáhá z dlouhodobějšího hlediska. Je skvělé vidět pozitivní dopad jógy, což mě utvrzuje v tom, že dělám něco – co mě baví a ještě to pomáhá druhým lidem.
Jaký je tvůj nejzajímavější zážitek spojený s jógou: Po cestě do Indie je pro mě nejzajímavější určitě poznání rozdílů v tom, jak je vnímána jóga na východě, v místě jejího zrodu a na západě. Např. fakt, že „jóginem“ není člověk, který má perfektně zvládnuté všechny pozice, ale mnich který dokáže celé dny a roky skromně žít v horách, sám, pouze sám se sebou, se svojí meditací – a cvičení k tomu rozhodně nepotřebuje.
Co tě jóga naučila: Koukat se na věci z různých úhlů pohledu, být vnímavější vůči svému tělu ale i okolí (přátelům a rodině), postupně neulpívat na věcech (tomu se stále učím 🙂 a uvědomění, že naše životní cesta má mnoho odboček, avšak každá, kterou se vydáte,  vás dovede k novému poznání, zkušennostem a zážitkům. Takže nikdy ničeho nelitujte!