Naše aktuální kurzy

Kurz je uzavřeným cyklem, na který je potřeba se přihlásit. Hradí se dopředu, obsahují ucelenou sekvenci na sebe navazujících hodin. Zde najdete aktuálně otevřené kurzy k přihlašování. 

V současné době jsou všechny kurzy zaplněné a běží. Další budeme vypisovat na začátku roku 2021.