Klaudia Korbely

Prax zakorenená v láske. To je moja hlavná sankalpa, hlavný zámer, či už vo vlastnej praxi alebo na mojich lekciách. Nabádam ľudí k sebapoznávaniu, k objavovaniu nových pocitov v tele, skúmaniu toho čo je príjemné aj toho, čo posúva hranice. V šavásane uvádzam do relaxace za spevu mantier doprovodeného gitarou.
Klaudia Korbely

Kurzy a workshopy

  • Yoga Teacher Training course, Prague Yoga Collective, 2019