S Martinou můžeš mít i

Marťa

Po studiu fyzioterapie jsem začala pracovat jako fyzioterapeut ve zdravotnickém zařízení. Po několikaleté praxi jsem si uvědomila, že klasické pojetí léčby má své meze a tato skutečnosti mi dala podnět ke studiu komplexních systémů. Mojí praxi do značné míry ovlivnila  jóga, čchi-kung, studium čínské medicíny a osteopatie.

Jaké jsou její lekce:

Lekce jógy jsou otevřenéné každému, kdo si chce osvojit správné provedení pozic, přizpůsobené svému vlastnímu tělu.

Kurzy a certifikáty:

  • 3. Lékařská fakulta UK, obor fyzioterapie
  • Certifikovaný kurz Yin jogy- dokončuji
  • Mezinárodní kurz instruktora jógy s Ajayem Bobade – započato