Obchodní podmínky

Rezervace lekcí přes rezervační systém

 • Ti, kteří si chtějí rezervovat lekci mohou učinit pouze přes rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem). 
 • Ti, kteří chtějí využít studentské či seniorské slevy mohou pouze přes rezervační systém v rámci rezervace. 
 • V případě, že chcete využít studentskou či seniorskou slevu, je nutné se vždy prokázat na recepci platným studentským průkazem (ISIC) či občanským průkazem (v případě seniorů)
 • Na hodiny jógy do studia Jóga Letná můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo – to můžete vždy vidět v rozvrhu).
 • Ve studiu akceptujeme hotovost i platební karty.

SYSTÉM REZERVACÍ A KREDITŮ

 • Pro možnost on-line rezervace jednotlivých lekcí je potřeba nahrát do systému určitou finanční částku (minimálně 100Kč), která se přemění v kredity. Ty se vám pak budou automaticky po přihlášení na lekci strhávat.
 • Do systému můžete nahrát peníze jak za 1 lekci, můžete však nahrát i větší množství peněz (vybrat lze z přednastavených variant, nebo si můžete vybrat i vlastní částku). 
 • Do systému lze nahrát minimálně 100Kč, méně bohužel ne.
 • Kredity se do systému hradí pouze online platební kartou (není možné uhradit bankovním převodem).
 • Platnost kreditu na vašem jógovém účtu je 3 měsíce. V případě jejich nevyužití kredity propadají. Zakoupený kredit nelze vrátit. 
 • Platnost kreditu se nedá prodloužit nahráním nového kreditu.
 • Pokud se odhlásíte z lekce včas (maximálně do 3 hodin před jejím začátkem, u ranních lekcí a lekcí s ✶ je to 12 hodin před začátkem) – kredity vám budou vráceny zpět na váš profil. Tyto mají platnost následujících 30 dní.
 • Při pozdním příchodu do studia již nebudete vpuštěni do sálu. Pokud nejste v čase začátku lekce přítomni v sále, propadá váš nárok na rezervaci a vrácení kreditu.

SYSTÉM REZERVACÍ A PERMANENTEK

 • Pro možnost on-line rezervace jednotlivých lekcí je možné využít zvýhodněné vstupy ve formě měsíční permanentky. 
 • Nákup permanentky je možný přes Váš uživatelský účet, skrze platbu kartou přes systém GoPay.
 • Nákupem permanentky se vám připíše na účet danný počet lekcí. 
 • Permanentka má pouze online podobu. Neváže se na ni žádná kartička. Je nepřenosná.
 • Platnost permanentky je 30 dní. V případě, že lekce nestihnete za tuto dobu vychodit - propadají. Zakoupenou permanentku nelze vrátit ani žádným způsobem prodloužit.
 • Pokud se odhlásíte z lekce včas (maximálně do 3 hodin před jejím začátkem, u ranních lekcí je to 12 hodin před začátkem) - lekce vám bude na permanentku vrácena zpět. Její platnost je stejná jako platnost celé permanentky.
 • Permanentka platí pouze na 60 minutové lekce. Nelze ji využít na kurz, na lekce na střeše NZM, na lekce s ✶ nebo lekce 75 či 90 minutové. 
 • Při pozdním příchodu do studia již nebudete vpuštěni do sálu. Pokud nejste v čase začátku lekce přítomni v sále, propadá váš nárok na rezervaci a vrácení kreditu.

JAK SE REZERVOVAT

 • Po zakoupení kreditu / pemanentky připsání na váš účet v rezervačním systému si můžete jednotlivé hodiny rezervovat on-line. 
 • Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce studiem Jóga Letná budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.
 • Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.
 • Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace. 
 • V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady.
 • V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit / vstup z permanentky taktéž bez náhrady.

STORNO PODMÍNKY LEKCÍ V ROZVRHU

 • Rezervovanou lekci můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem).
 • Pokud rezervaci odpolední či večerní lekce ve studiu zrušíte do 3 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 30 dní. Vstup z permanentky bude taktéž vrácen zpět.
 • Pokud rezervaci ranní lekce (07:00 - 12:00) nebo lekce s ✶ zrušíte do 12 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 30 dní.
 • Pokud rezervaci lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte do 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 30 dní.
 • Pokud svoji rezervaci lekce ve studiu zrušíte méně jak 3 hodiny před jejím začátkem (u odpoledních lekcí) či 12 hodinu u ranních lekcí, kredit / vstup z permice za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 • Pokud svoji rezervaci lekce lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte méně jak 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 • Pokud nestihnete utratit nabitý kredit do 3 měsíců, jeho hodnota propadá / Pokud nestihnete vychodit vstupy z permanentky do 30 dní, taktéž propadají.
 • Jóga Letná si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v rozvrhu (např. změna lektora, času nebo místa konání lekce).
 • Možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů: Pokud si u nás zakoupíte kredit/permanentku prostřednictvím platební brány nebo převodem na účet, je možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů od této koupě. V tomto případě nás kontaktujte na recepce@jogaletna.cz a my Vám nejpozději do 14 dnů od tohoto požadavku vrátíme peníze zpět v hotovosti. Jedná se pouze o takové zboží, které jste nezačal/a využívat. Není možné vrátit část kreditu, část členství ani část permanentky.

POZOR

 • Jóga Letná si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 • Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích studia Jóga Letná na e-mail uvedený při registraci.
 • Účastník lekcí ve studiu Jóga Letná, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.
 • Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

STORNO PODMÍNKY OFFLINE KURZŮ / WORKSHOPŮ 

 • Zrušení více než 1 týden před začátkem – vracíme 100% částky formou kreditu

 • Zrušení 1 týden před začátkem – vracíme 50% částky formou kreditu

 • Zrušení 3 dny před začátkem – vracíme 25% částky formou kreditu
 • Zrušení méně než 3 dny (72hodin) před začátkem – bez nároku na vrácení kreditu.
 • Kredity můžete využít (vycvičit) v našem studiu.
 • Planost kreditu je 3 měsíce.
 • V případě zmeškání lekcí z kurzu si tyto nelze nahradit s jiným lektorem či na jiných hodinách.

STORNO PODMÍNKY MASTER CLASS

 • Master class lze zrušit přímo v rezervačním systému maximálně 24 hodin před začátkem kurzu. V tomto případě se vám vrátí kredity na váš uživatelský účet.
 • V případě rušení méně než 24 hodin před začátkem master class kredity nevracíme (rezervační systém vás nenechá již lekci zrušit). Rušení neakceptujeme ani e-mailem či telefonicky. 

 • Kredity můžete využít (vycvičit) v našem studiu.
 • Planost kreditu je 3 měsíce.

Nákup online kurzů

STORNO PODMÍNKY:

 • Uživatel zaplacením kurzu výslovně souhlasí s tím, aby Jóga Letná zpřístupnila službu online kurzu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Ke zpřístupnění Služby ze strany Jóga Letná dojde zpravidla do 24 hodin od chvíle, kdy bude připsána cena Služby na účet Jóga Letná či na účet platební brány.
 • Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
 • Pokud máte závažný důvod od smlouvy odstoupit, informujte prosím Jóga Letná pomocí e-mailu helena@jogaletna.cz a uveďte důvod vaší nespokojenosti a zašlete doklad o uhrazení kurzu.

Zpracování osobních údajů

Více informací na tomto odkazu.