Obchodní podmínky

Rezervace lekcí přes rezervační systém

 • Ti, kteří si chtějí rezervovat lekci mohou učinit pouze skrze rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem)
 • Ti, kteří chtějí využít studentské, či seniorské slevy mají také možnost rezervace. Musí ovšem nahrát deposit ve formě minimálního kreditu. Ten je nevratný a slouží jako pojistka, pokud byste na lekci nedorazili, řádně se neodhlásili a blokovali tak místo ostatním.
 • V případě, že chcete využít studentskou či seniorskou slevu, je nutné se vždy prokázat na recepci platným studentským průkazem (ISIC) či občanským průkazem (v případě seniorů)
 • Na hodiny jógy do studia Jóga Letná můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo – to můžete vždy vidět v rozvrhu).
 • Ve studiu akceptujeme hotovost i platební karty

SYSTÉM REZERVACÍ A KREDITŮ

 • Pro možnost on-line rezervace jednotlivých lekcí je potřeba nahrát do systému určitou finanční částku (minimálně však 100Kč), která se přemění v kredity. Ty se vám pak budou automaticky po přihlášení na lekci strhávat.
 • Do systému můžete nahrát peníze jak za 1 lekci, můžete však nahrát i větší množství peněz (vybrat lze z přednastavených variant, nebo si můžete vybrat i vlastní částku). 
 • Do systému lze nahrát minimálně 100Kč, méně bohužel ne.
 • Kredity se do systému hradí pouze online platební kartou (není možné uhradit v hotovosti na recepci či bankovním převodem)
 • Platnost kreditu na vašem jógovém účtu je 3 měsíce. V případě jejich nevyužití kredity propadají. Zakoupený kredit nelze vrátit. 
 • Platnost kreditu se nedá prodloužit nahráním nového kreditu.

 • Pokud se odhlásíte z lekce včas (maximálně do 3 hodin před jejím začátkem) – kredity vám budou vráceny zpět na váš profil. Tyto však mají platnost pouze 14 dní – proto je nezapomeňte využít včas.

JAK SE REZERVOVAT

 • Po zakoupení kreditu a jeho připsání na váš účet v rezervačním systému si můžete jednotlivé hodiny rezervovat on-line. 
 • Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce studiem Jóga Letná budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.
 • Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.
 • Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace. 
 • V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady
 • V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit taktéž bez náhrady.

STORNO PODMÍNKY

 • Rezervovanou lekci můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem)
 • Pokud rezervaci lekce ve studiu zrušíte do 3 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 14 dní.
 • Pokud rezervaci lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte do 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 14 dní.
 • Pokud svoji rezervaci lekce ve studiu zrušíte méně jak 3 hodiny před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 • Pokud svoji rezervaci lekce lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte méně jak 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 • Pokud nestihnete utratit nabitý kredit do 3 měsíců, jeho hodnota propadá.
 • Jóga Letná si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v rozvrhu.

POZOR

 • Jóga Letná si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 • Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích studia Jóga Letná na e-mail uvedený při registraci.
 • Účastník lekcí ve studiu Jóga Letná, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.
 • Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.
 • Nákup offline kurzů

STORNO PODMÍNKY OFFLINE KURZŮ:

 • Zrušení více než 1 týden před začátkem – vracíme 100% částky formou kreditu
 • Zrušení 1 týden před začátkem – vracíme 50% částky formou kreditu
 • Zrušení 3 dny před začátkem – vracíme 25% částky formou kreditu
 • Zrušení méně než 3 dny (72hodin) před začátkem – bez nároku na vrácení kreditu.
 • Kredity můžete využít (vycvičit) v našem studiu.
 • Planost kreditu je 3 měsíce.
 • V případě zásahu vyšší moci, kdy neproběhnutí kurzů není zaviněno provozovatel ani účastníkem, budou služby nahrazovány formou předtočených online lekcí, které budou účastníkovi k dispozici po celou dobu trvání jeho kurzu.

Nákup online kurzů a Jóga klubu

STORNO PODMÍNKY:

 • Uživatel zaplacením kurzu výslovně souhlasí s tím, aby Jóga Letná zpřístupnila službu online kurzu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Ke zpřístupnění Služby ze strany Jóga Letná dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Jóga Letná či na účet platební brány.
 • Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
 • Pokud máte závažný důvod od smlouvy odstoupit, informujte prosím Jóga Letná pomocí e-mailu helena@jogaletna.cz a uveďte důvod vaší nespokojenosti a zašlete doklad o uhrazení kurzu.

Zpracování osobních údajů

Více informací na tomto odkazu.