Obchodní podmínky

Rezervace lekcí přes rezervační systém

 1. Ti, kteří si chtějí rezervovat lekci mohou učinit pouze skrze rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem)
 2. Na hodiny jógy do studia Jóga Letná můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo – to můžete vždy vidět v rozvrhu)
 3. Ti, kteří chtějí využít studentské, či seniorské slevy nemají možnost rezervace – ale stále mohou přijít bez ní
 4. Ve studiu akceptujeme pouze hotovost, nepřijímáme platební karty ani slevové poukazy Sodexo
 5. Uživatelé Multisport karet mohou karty využít následně:
  1. Je nutné nahrát vždy kredit v minimální výši 190Kč (jako nevratný depozit)
  2. Karta Multisport se do systému nenahrává (je nutné ji předložit až na místě – ve studiu Jóga Letná)
  3. Při rezervaci je nutné zaškrnout platbu jako Multisport (ne platbu kreditem – jinak vás bude systém brát jako platící klienty)
  4. Při rezervaci se kredit strhne dopředu. Pokud hodinu odcvičíte, kredit se vám po konci lekce vrací zpět na virtuální účet (obvykle do 3 hodiny po konci lekce).
  5. Pokud na hodinu nedorazíte (a lekci včas, 3 hodiny před začátkem lekce nestornujete), kredit v celé výši propadá.
  6. Pokud chcete vytvořit více rezervací, je nutné nahrát větší množství depositů (v ceně více lekcí).
  7. Posláním peněz na svůj profil souhlasíte s tím, že jednou vložené peníze již nelze vrátit zpět a zůstávají depositem.

SYSTÉM REZERVACÍ A KREDITŮ

 1. Pro možnost on-line rezervace jednotlivých lekcí je potřeba nahrát do systému určitou finanční částku (minimálně však 100Kč), která se přemění v kredity. Ty se vám pak budou automaticky po přihlášení na lekci strhávat.
 2. Do systému můžete nahrát peníze jak za 1 lekci, můžete však nahrát i větší množství peněz (vybrat lze z přednastavených variant, nebo si můžete vybrat i vlastní částku). 
 3. Do systému lze nahrát minimálně 100Kč, méně bohužel ne.
 4. Kredity se do systému hradí pouze online platební kartou (není možné uhradit v hotovosti na recepci či bankovním převodem)
 5. Platnost kreditu na vašem jógovém účtu je 2 měsíce. V případě jejich nevyužití kredity propadají. Zakoupený kredit nelze vrátit. 
 6. Platnost kreditu se nedá prodloužit nahráním nového kreditu.
 7. Pokud se odhlásíte z lekce včas (maximálně do 3 hodin před jejím začátkem) – kredity vám budou vráceny zpět na váš profil. Tyto však mají platnost pouze 14 dní – proto je nezapomeňte využít včas.
 8. Každý bod se počítá! Užívejte si výhod, které vám náš rezervační systém přinese! Více info na stránkách s ceníkem.

JAK SE REZERVOVAT

 1. Po zakoupení kreditu a jeho připsání na váš účet v rezervačním systému si můžete jednotlivé hodiny rezervovat on-line. 
 2. Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.
 3. Při zrušení jednotlivé lekce studiem Jóga Letná budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms.
 4. Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.
 5. Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.
 6. Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace. 
 7. V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady
 8. V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit taktéž bez náhrady.

STORNO PODMÍNKY

 1. Rezervovanou lekci můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem)
 2. Pokud rezervaci lekce ve studiu zrušíte do 3 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 14 dní.
 3. Pokud rezervaci lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte do 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 14 dní.
 4. Pokud svoji rezervaci lekce ve studiu zrušíte méně jak 3 hodiny před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 5. Pokud svoji rezervaci lekce lekce mimo studio (park, střecha NZM) zrušíte méně jak 25 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 6. Pokud nestihnete utratit nabitý kredit do 2 měsíců, jeho hodnota propadá.
 7. Jóga Letná si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v rozvrhu.

POZOR

 1. Jóga Letná si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 2. Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích studia Jóga Letná na e-mail uvedený při registraci.
 3. Účastník lekcí ve studiu Jóga Letná, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 5. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 6. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.
 7. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Nákup offline kurzů

STORNO PODMÍNKY:

 1. Zrušení více než 1 týden před začátkem – vracíme 100% částky formou kreditu
 2. Zrušení 1 týden před začátkem – vracíme 50% částky formou kreditu
 3. Zrušení 3 dny před začátkem – vracíme 25% částky formou kreditu
 4. Zrušení méně než 3 dny (72hodin) před začátkem – bez nároku na vrácení kreditu.
 5. Kredity můžete využít (vycvičit) v našem studiu.
 6. Planost kreditu je 2 měsíce.

Nákup online kurzů

STORNO PODMÍNKY:

 1. Uživatel zaplacením kurzu výslovně souhlasí s tím, aby Jóga Letná zpřístupnila službu online kurzu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Ke zpřístupnění Služby ze strany Jóga Letná dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Jóga Letná či na účet platební brány.
 3. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
 4. Pokud máte závažný důvod od smlouvy odstoupit, informujte prosím Jóga Letná pomocí e-mailu helena@jogaletna.cz a uveďte důvod vaší nespokojenosti a zašlete doklad o uhrazení kurzu.

Zpracování osobních údajů

 1. Více informací na tomto odkazu.