Michal Panda Panák

Ovládnuť svoje telo a predávať to ľuďom ďalej je moja cesta a moje telo je môj chrám, o ktorý sa starám a jóga je kúzelná v tom že prepojuje telo, dych a myseľ.
Michal Panák

Lektorské kurzy

  • 2020 – YT 200

  • Trénerská „B“ licencia