Tereza Gregorová

Jóga pro mě není jenom o fyzickém pohybu. O vnímání dechu. Je o vnímání sebe v celistvosti v přítomném okamžiku. O sledování a respektování svých aktuálních potřeb. O kultivování laskavosti k sobě i ke všemu okolo nás.
Tereza Gregorová

Kurzy a workshopy

  • Akreditovaný kurz MŠMT,

  • Yoga Alliance 200 hod (06/2020-08/2020)

  • Mindfulness - 4týdenní kurz sebelaskavosti, Ph. D. Kami Dvořáková (04/2021)

  • Mindfulness - 8týdenní kurz MBSR, Ph. D. Jan Burian (09/2021-11/2021)

  • Úvod do body-psychoterapie, MUDr. Tomáš Morcinek (10/2021)

  • Všeobecné lékařství 1. LF UK