online kurz na téma

Cesta k sobě: jóga a mindfulness

Chcete se umět v sobě lépe vyznat? Chcete se naučit žít více v přítomnosti?
Chcete příjemně protáhnout a posílit tělo?

Pokud jste odpověděli ano, nenechte si ujít tento jedinečný kurz jógy a mindfulness s názvem Cesta k sobě, s lektorkou Terkou Hausmanovou. Hlavním záměrem je naučit se žít více v přítomném okamžiku, pomocí kultivace všímavosti, k čemuž nás učení jógy a mindfulness neodmyslitelně vede. Jakmile získáme větší kontrolu nad myslí a jsme schopni vnímat, co se děje tady a teď, může dojít ke zklidnění, uvolnění těla a mysli a prostému spočinutí v sobě. Poznáme tak, jak krásný a dostačující přítomný okamžik je. Zažijte zkušenost vnitřního uklidnění a zároveň dosáhnete toho být laskavější sami k sobě a ke svému tělu. 


Co se naučíte?

Struktura kurzu: 

  • základy mindfulness (všímavosti) pomocí 3 vedených meditací a úkolů pro domácí praxi
  • vnesete více všímavosti do své ásanové (pohybové) praxe, a tím prohloubíte i znalost o svém těle, dechu a mysli
  • protáhnete a posílíte tělo během ásanové praxe. Celkem vás čeká 6 videí v délce 20 – 40 min. Lekce jsou zaměřené na správné nastavení chodidel ve stojných pozicích, otevření a uvolnění kyčlí, nalezení prostoru a pohyblivosti v hrudníku, posílení středu těla. Lekce mají základ ve vinyasa józe s přesahem z ostatních směrů
  • naučíte se správnému dýchání, které je prospěšné pro vaše tělo a mysl. Celkem získáte 3 vedená cvičení na objevování přirozeného dechu a plného jógového dechu
  • pracovní list ke každému modulu vám pomůže pomůže k tomu, abyste přenesli poznatky z podložky do běžného života. Budete pak moci žít více v klidu, vyrovnaně a více napojeni na své tělo.

Kurz se skládá celkem ze 3 modulů, které jsou tematicky zaměřené. Každý modul obsahuje:

  • vedenou meditaci
  • dechové cvičení
  • 2 ásanové praxe

Pro koho je kurz vhodný?

Pro začátečníky a pokročilé, kteří chtějí přinést více všímavosti do své praxe a každodenního života. Dynamika i náročnost lekcí jsou různé. Vždy jsou nabídnuty základní varianty pozic pro začínající praktikující.

Kurz vychází zhruba na 3 týdny praxe (potřebujete 2x 30 – 40 min pro sebe během týdne). Samozřejmě si můžete praktikovat ve svém tempu a protáhnout si ho i na delší dobu. Celkem obdržíte 12 videí, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit. Můžete se těšit na 3 tématické moduly:

1. Modul: Nalezení vnitřního klidu tady a teď: Život se děje tady a teď. Mnohým z nás se nedaří si uvědomovat přítomnost, protože přemýšlíme příliš nad tím, co bychom měli ještě stihnout zařídit a udělat. Většinou běžíme z místa na místo, ale danou cestu už nevnímáme. V prvním modulu si představíme, jak vůbec začít s kultivací praxe všímavosti, co znamená žít v přítomnosti a prozkoumáme dech jakožto hlavní pomůcku k přítomnosti. V rámci dechové praxe objevíme přirozený dech. Následně si vyzkoušíme dech do břicha, který zklidňuje nervovou soustavu a je velmi prospěšný na uvolnění se do jednotlivých ásan. V ásanové praxi se zaměříme na správné nastavení chodidel ve stojných pozicích a jak je opora chodidel důležitá pro vyvážený a stabilní postoj.

2 Modul: Jak získat kontrolu nad svými myšlenkami: Během prvního modulu poznáme, že roztěkaná mysl nás často odvádí od přítomného okamžiku a může mít velkou moc nad naším jednáním. Ve druhém modulu se naučíme pracovat s myslí tak, abychom nad ní získali větší kontrolu, a stali se tak více tvůrci svého života. Dále se si osvojíme správné dýchání do hrudníku. V ásanové praxi se zaměříme na vytváření prostoru a uvolnění v oblasti kyčlí, které jsou často ztuhlé sedavým způsobem života či jednostranným pohybem

3 Modul: Vyslyšení potřeb svého těla: Poté co se více zpřítomníme a zklidníme mysl, je možné začít lépe vnímat své tělo. Naše tělo nám dává signály, které často přehlížíme. Možná jedním z důvodů je, že nevíme, jak být ve spojení se svým tělem nebo že nemáme prostor na zastavení a vnímání sebe sama. V tomto modulu nás čeká meditace všímavého procházení těla, která napomáhá usměrňovat pozornost na jednotlivé části těla, vracet se k přítomnému okamžiku a uvědomovat si tak navyklé reakce, např. posuzování, odmítání, vyhýbání se, atp. V ásanové praxi prozkoumáme, jaký vztah máme ke svému tělu – jsme nespokojení a jdeme za jeho hranice? Nebo ho naopak posloucháme a dokážeme pohybovou praxi přizpůsobit momentálnímu rozpoložení našich těl? Zároveň objevíme, jak být sami k sobě laskavější. Lekce jsou zaměřené na otevření a pohyblivost hrudníku a na posílení středu těla. V rámci dechového cvičení se naučíme plný jógový dech, který následně aplikujeme i v ásanách.

K videím budete mít přístup 24 hodin denně a na dobu neurčitou. Můžete je tedy využívat dle vlastní potřeby každý den.